Yin Yoga & Breathwork

lauranard1

For English, please see below.

Waar yin en yang elkaar ontmoet. Startend met een zachte vrouwelijke energie tijdens de yin yoga. Erna nodigen we de mannelijk yang energie uit tijdens het ademwerk. Verwen jezelf met een avond in heling en dankbaarheid voor jezelf. Geef ruimte aan jouw hogere bewustzijn waar het lichaam en de adem leidraad zijn in deze ervaring. Wat er zit zal naar boven mogen komen. Zonder ambitie verlagen we spanning en vinden ruimte om opnieuw met het diepere zelf te verbinden.

Yin Yoga

De TCM (Traditional Chinese Medicine) spreekt over yin energie als onze vrouwelijke energie. Zij gaat over loslaten, de stilte en donkerte uitnodigen en ons emotionele leven. Als de tijd ontbreekt om te rusten en verteren kan yin yoga je hierbij helpen. Om spanning los te laten wat opgebouwd is gedurende de drukke werkdagen. Op fysiek vlak laten we alle spierspanning gaan om dieper in te werken op ons bindweefsel.

Ademwerk

Door de inkomende adem te verbinden met de uitgaande adem openen we ons lichaam. Verwelkomen we elke sensatie, reactie, gevoelens wat er voorbij komt. Als gecertificeerde ademcoaches begeleiden we je op een zachte manier in deze reis. Verbind met je innerlijke wijsheid, jouw are staat van zijn en bovenal verbind met je hart.

Waarom Yin Yoga en Ademwerk samen?

Als je nog niet bekend bent met het ademwerk kan het aardig spannend zijn om direct te duiken in het onbekende.  Yin Yoga bereid je hierop voor. Zachte ruimte makend in je hart en geef je kalmte en stilte. Om bewust te zijn van je natuurlijke ademhaling. Na deze les zal je in een diepere staat van zelfbewustzijn de reis kunnen maken vanuit een betere connectie met jezelf.

Programma

19.00 Introductie
19.10 Yin Yoga
20.10 Ademwerk
21.10 Delen in verbinding
21.30 Einde workshop

Datum & Locatie

Dinsdag 23 november 19:00 – 21:30
Woensdag 15 december 19:00 – 21:30
Woensdag 26 januari 19:00 – 21:30

De workshop vindt plaats bij Bluebirds Yoga West (Jan Evertsenstraat 4-8).

Kosten & Inschrijven

Met deze nieuwe samenwerking in een nieuwe omgeving willen wij dit evenement aanbieden als een Pay as you feel concept. Je betaalt achteraf wat je het waard vond.
Schrijf je in via deze link en kies de juiste dag.

NB: normale investering voor een ademsessie is €35 en voor een yin yoga les €15.

Contact

Nard & Laura

Website Nard: http://naldu.nl/
E-mail adres Nard: naldu@xs4all.nl

Website Laura: https://laurastreehouse.com/breathwork-ademwerk/
E-mail adres Laura: info@laurastreehouse.com

Over Nard:
Nard is een gecertificeerd ademhalingscoach en heeft zich verdiept in het Shambhala boeddhisme. Hij is bekend met Reiki en verschillende vormen van meditatie. Hij assisteert bij ‘sound healing ceremonies’ en speelt daarbij handpan en drum. Zijn doel is om je te helpen rust te vinden in het tumult van het dagelijks leven.

Over Laura:
Laura is een gecertificeerde ademcoach, studeerde de Vipassana meditatietechniek sinds 2012 en geeft les in yoga (vinyasa, hatha, yin en nidra). In verbinding met haar eigen hart bewandelt ze haar levenspad met passie en is bereid om haar inspiratie te delen in verbinding met anderen. Ze biedt een veilige plek aan waar body en mind elkaar ontmoeten.

Yin & Breathwork

Where yin meets yang. A feminine soft energy starting this event with yin yoga. After we will invite that more masculine yang energy during the breathwork. Indulge yourself with this delightful evening of selfcare. Give space to your higher state of consciousness where the body and breathe will follow the experience. Without any ambition we will let go of any tension and give ourselves time and space to reconnect with our deeper selves.

Yin Yoga

The Traditional Chinese Medicine (TCM) speaks from yin energy as our feminine energy. It’s about letting go, invite the stillness and about our emotional life. As we don’t always have the time to get our rest and digest yin yoga can help you. Help you to let go of tension that has built up. On physical level we let go of the muscular tension so we work on the connective tissue.

Breathwork

By connecting the incoming breath with the outgoing breath we open our body. Welcoming every sensation, reaction, feeling that comes across. As certified breathing coaches we will be gently guiding you into this journey. Connect with your inner wisdom, your true nature. Connect with your heart.

Why Yin Yoga and Breathwork together?

If you are not familiar with breathwork it can be quite exciting to dive immediately into the unknown. Yin yoga will prepare you for a softer space in your heart to start and gives you calmness and peace. To become aware of your natural breathing. After this practice you can make your journey in a conscious and deepening understanding of the self.

Program

19.00 Introduction
19.10 Yin Yoga
20.10 Breathwork
21.10 Sharing
21.30 Closing the workshop

Date & Location

Tuesday November 23 – 19:00 – 21:30
Wednesday December 15 – 19:00 – 21:30
Wednesday January 26 – 19:00 – 21:30

Location: Bluebirds Yoga West (Jan Evertsenstraat 4-8).

Price & Booking

As a new team in a new city we want to offer this event in a way so everyone can join. That’s why we handle the pay as you feel principle. Pay what feels good for you.
Sign in here and choose the right date.

NB: average costs are normally €35 for a breathwork session and €15 for a yin class.

Contact

Nard & Laura

Website Nard: http://naldu.nl/
E-mail Nard: naldu@xs4all.nl

Website Laura: https://laurastreehouse.com/breathwork-ademwerk/
E-mail Laura: info@laurastreehouse.com

About Nard:
Nard is a certified breathing coach and studied the Shambhala Buddhism for several years. He is trained in Reiki and different forms of meditation. He assists in sound healing ceremonies, playing hand pan and drum. His aim is to help you find calmness and peace of mind in the turmoil of daily life.

About Laura:
Laura is a certified breathing coach, studied Vipassana meditation since 2012 and teaches yoga classes (vinyasa, hatha, yin and nidra). By connecting with her own heart she walks this life journey with great passion and is willing to share her inspiration in connection with others. Let life be that journey and not your destination. She likes to offer you a safe space where the body and mind meets.